Terms and Conditions

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av tavlor och annan lös egendom (nedan kallade Produkterna) av Wallery, 559061-4995, (nedan kallat Wallery), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Wallery. Vid försäljning till konsument tillämpar Wallery de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Produkter
Produkter som säljs av Wallery kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

Beställning
Beställning och köp av Tavlor och Produkter sker via Wallery´s webbgalleri och shop på www.wallery.se eller under särskilda former tex under en vernissage direkt på stället där vernissagen hålls, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Wallery bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Wallery ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Wallery reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehålls rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.
Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Wallery rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Wallery´s sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Wallery ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor
På wallery.se ingår alltid moms dock ej frakt i det angivna priset. Wallery levererar alla produkter till den angivna fraktkostnaden inom Sverige, i samarbete med speditörer som DHL, TNT, MTAB, Bring Express, Posten eller Schenker. Leveranstiden är normalt ca 2–7 arbetsdagar, beroende på om Produkterna finns på Wallery´s lager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Wallery levererar konstföremålen 2–7 arbetsdagar efter att aktuell vernissage har avslutats. Det kan betyda att om du som kund köper en tavla i början av vernissagen kan det ta som längst 7 veckor att få hem tavlan inom Sverige.

Det finns två olika leveranssätt att välja mellan: Betald frakt och Hämta själv.

• Betald frakt innebär att tavlor och produkter levereras fram till Kundens port eller tomtgräns, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl. 08.00 och 21.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi leverarar till den begärda konstnaden). Vid mindre paket dvs inte tavlor skickas Produkterna med Posten, och finns sedan att hämta hos Kundens lokala Postombud.

• Hämta själv innebär att Kunden efter avisering hämtar tavlan/orna själv efter avslutad vernissage på adress där tavlorna finns utsällda (se hemsida).

Vid utlämningen/leveransen av Produkterna ska Kunden alltid uppvisa legitimation.

Paket som skickas till postens lokala postombud för upphämtning aviseras via sms eller brev-avi på posten. Kunden måste senast inom 14 dagar efter avisering hämta ut paketet. Om uthämtning uteblir inom 14 dagar efter första avisering går paketet på retur till Wallery. Fraktkostnaden för retur av ett ej uthämtat paket kommer därefter faktureras köparen.

Vid hemleveranser ansvarar kunden för att finnas tillgänglig på angiven adress för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med distributören. Om kunden uteblir vid denna adress och tidpunkt äger Wallery rätten att ta ut den avgift som Wallery måste ersätta speditören för för utkörning av godset.

Om en leveransförsening skulle uppstå meddelar vi dig detta via telefon eller mail. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi uppmanar Kunden att häva köpet skriftligen antingen via e-post, då både Kunden och Wallery på så vis tillhandahåller dokumentation. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

Wallery ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Wallery.

Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till Wallery kundtjänst via e-post: info@wallery.se eller telefon: 0739- 31 98 18. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar.

För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Priser och betalning
Samtliga priser som anges på Wallery´s webbplats är inklusive mervärdeskatt. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift, vilken uppgår till 49 kr för privatpersoner och 150 kr för företag. Fakturan skickas per post och förfaller till betalning 14 dagar från dagen då Kundens produkter är utlevererade från Wallery´s lager eller där tavlan varit utställd. Vid försenad betalning skickas en skriftlig påminnelse till dig och det utgår en påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad inkassoavgift.

Betalningssäkerhet
Wallery garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på wallery.se:s webbshop är säkra.

Wallery erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Payer Financial Services AB, Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning med kort skickas Kunden vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Payer där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Wallery hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Fakturabetalning med 14 dagars kredittid. Vi sparar inga kunduppgifter och vid varje fakturaköp gör PAYER (som har hand om faktureringen) en kreditkontroll för att se att inga betalningsanmärkningar finns. Detta är en liten kontroll som inte registreras eller påverkar andra större viktigare kreditansökningar. Kredittiden räknas från den dag paketet skickats från oss och fakturan ligger i försändelsen tillsammans med följesedeln, tänk på att inte låta paketet ligga kvar för länge hos ombudet så ni hinner betala innan förfallodatum. Påminnelseavgift på 50kr plus lagstadgad ränta debiteras om fakturan inte betalas i tid. Kontakta PAYER vid fakturafrågor på kundtjanst@payer.se eller tel: 08-20 83 70.

Direktbetalning via Handelsbankens & Swedbanks Internettjänst. Vi erbjuder våra kunder säker betalning genom Payer betalningsplattform som använder sig av SSL-certifikat för kryptering av känsliga uppgifter. Dina kortuppgifter skyddas av 128 bitars SSL-kryptering. Kortuppgifterna matas in i ett formulär på Payers säkra server, och skickas inom Payers betalsystem med 128 bitars SSL-kryptering. Inga kortuppgifter hanteras av LCHF butiken, och Payer sparar heller inte dessa uppgifter i sitt betalsystem.

Säkerhet, sekretess och personuppgifter
All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett Extended Validation SSL-certifikat (SSL-certifikat med utökad validering) utfärdat av VeriSign.

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Wallery och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Wallery och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Wallery och dess närstående bolag. Wallery och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Wallery anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Wallery och dess närstående bolag.

Rättelse, insyn och återkallelse
Wallery, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Wallery därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Wallery är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Wallery betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att returnerad produkt kommit Wallery till godo. Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage.

För att använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta Wallery, förslagsvis skriftligen via e-post: info@wallery.se

Öppet köp
Wallery erbjuder dig som konsument inte öppet köp.

Garanti och reklamationsrätt
Wallery säljer alla produkter med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och Garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i första hand kontaktar tillverkaren men det går naturligtvis också bra att kontakta vår kundtjänst. Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Wallery ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation. I det fall en produkt är felaktig är Wallery´s skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkterna av Wallery.

Force majeure
Wallery ska inte hållas ansvariga för händelser som står bortom bolagets kontroll (s.k. “Force majeure”). Följande händelser skall betraktas som force majeure och ge Wallery rätt till uppskjuten fullgörelse av avtalet förutsatt att någon av dessa händelser hindrar fullgörelse eller gör denna oskäligt betungande: arbetskonflikt (strejk, blockad m m) eller varje sådan omständighet som Wallery inte kan råda över vilket bland annat inbegriper: myndighetsbeslut, epidemi, brand, översvämning, storm, naturkatastrofer, transportstörningar, störning i elektronisk kommunikation, störning av elförsörjning, upplopp, krig, terroristhandling, import- och exportförbud. Denna bestämmelse gäller oavsett om force majeure förekommer hos Wallery eller Wallery´s leverantörer eller samarbetspartners.

Om den period då force majeure råder varar längre än 1 månad äger såväl Kunden som Wallery rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan utan att det finns någon skyldighet för endera part att betala skadestånd.

Tvister och lagval
På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Wallery och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om Wallerys allmänna villkor kontaktas kundtjänst via telefon: 0739-31 98 18 eller via e-post: info@wallery.se