“En dålig idé från folk med jättemycket dåliga idéer”

Posted on
Sveriges enda kulturmärkta graffitimålning finns i Stockholmsförorten Bromsten. Men nu vill exploateringskontoret få politikernas tillstånd att riva muralmålningen och ersätta med ett fotografi. En riktigt dålig idé, tycker Tarik Saleh, en av konstnärerna bakom verket.

Fascinate (1989) av Circle och Tariq beskrivs som stilbildande och viktig för utvecklingen av svensk graffitikonst. Verket har särskild kulturmärkning, tänkt att skydda det från rivning när Bromstens industriområde omvandlas till bostadsområde.

Exploateringskontoret i Stockholm vill nu få tillstånd att riva muralmålningen, som bedöms vara en säkerhetsrisk. För att kompensera förlusten av ett kulturarv föreslås ett upplyst fotografi på verket i området.

– Att sätta upp ett fotografi i en gångtunnel… alltså det känns som en till dålig idé från människor med jättemycket dåliga idéer, säger den numera framgångsrika regissören Tarik Saleh, som målade verket när han var 17 år gammal.

Se klippet med Circle och Tarik här!