BÄTTRE KONST

Posted on

Tystnaden från svenska konstkritiker gör Street art till en märklig ö i den svenska konstarkipelagen. Wallerys Jimmie Hall har under de senast fyra åren synliggjort konstformen som tagit fart på flera fronter – förutom hos konstkritikerna.

– Jag har sedan start velat se konstkritiker som skrev om Street art – bra eller dålig kritik spelar liksom ingen roll. 

Läs hela artikeln här!