Sveriges enda K-märkta graffitiverk kan rivas

Posted on
Trots många försök att skydda kulturhistoriskt värdefull graffiti finns bara en kulturmärkt graffitimålning i Sverige. Fascinate heter verket som finns i Stockholmsförorten Bromsten, men nu riskerar det att rivas.

– Vi kan inte säkra väggen utan att samtidigt förstöra målningen. Området som väggen står i ska bli en lekpark så det är en säkerhetsfråga, säger Jonas Norberg, enhetschef på Exploateringskontoret i Stockholm.

Exploateringskontoret vill därför riva väggen. Men konstvetaren Jacob Kimvall och experter han rådfrågat menar att målningen, som nyligen konserverats för att hålla i nuvarande skick, inte tar skada om väggen säkras.

– Det handlar om hur man värderar vissa sorters kulturarv, menar han.

Fascinate (1989) av Circle och Tariq beskrivs som stilbildande och viktig för utvecklingen av svensk graffitikonst.

Se klippet här!

“En dålig idé från folk med jättemycket dåliga idéer”

Posted on
Sveriges enda kulturmärkta graffitimålning finns i Stockholmsförorten Bromsten. Men nu vill exploateringskontoret få politikernas tillstånd att riva muralmålningen och ersätta med ett fotografi. En riktigt dålig idé, tycker Tarik Saleh, en av konstnärerna bakom verket.

Fascinate (1989) av Circle och Tariq beskrivs som stilbildande och viktig för utvecklingen av svensk graffitikonst. Verket har särskild kulturmärkning, tänkt att skydda det från rivning när Bromstens industriområde omvandlas till bostadsområde.

Exploateringskontoret i Stockholm vill nu få tillstånd att riva muralmålningen, som bedöms vara en säkerhetsrisk. För att kompensera förlusten av ett kulturarv föreslås ett upplyst fotografi på verket i området.

– Att sätta upp ett fotografi i en gångtunnel… alltså det känns som en till dålig idé från människor med jättemycket dåliga idéer, säger den numera framgångsrika regissören Tarik Saleh, som målade verket när han var 17 år gammal.

Se klippet med Circle och Tarik här!